KONTAKT & OBCHODNÍ PODMÍNKY » OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 


 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě PeliskyOdMartketky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu a kupujícího (odběratele).

 

Provozovatel:

Markéta Čiková

www.PeliskyOdMarketky.cz

Sídlo: Kostelní Hlavno, Kostelní Hlavno 31

IČ: 02246791

Číslo účtu: 2300491904/2010

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

1.Přijetí objednávky a její potvrzení

Hned po odeslání objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. O Vaší objednávce jsme také okamžitě informováni my. V případě jakýchkoli nejasností s objednávkou Vás budeme neprodleně kontaktovat na kontakty uvedené v objednávce.

 

2.Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele obvykle do 7 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele (výrobek na zakázku, tz. není skladem), je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky.


3.Cena a platba

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v internetovém obchodě jsou koncové, vč. daného DPH. V případě nutnosti změny cen bude zákazník neprodleně informován. Nejsme plátci DPH. Náklady na distribuci (tj. dopravné a balné) hradí odběratel. Cenu hradí zákazník na výše uvedený účet. Variabilní symbol je vždy shodný s číslem objednávky.Nebo hradí dobírkou, zvolené přepravní službě.

 

4. Doprava zboží

Osobní odběr: je možný na adrese na Cimbále 10, Praha 12. Eventuálně v okolí dle domluvy.

Lze využít i odběr Kostelní Hlavno, popř. Benátky nad Jizerou. Adresa bude sdělena v případě zájmu.


Česká pošta: (Balík do ruky nebo Balík na poštu)

platba převodem:

Poštovné 135 Kč, zasíláme nejpozději do 7 pracovních dnů od připsání peněz na účet, o případném zpoždění informujeme emailem.

platba na dobírku:

Poštovné 165 Kč, zasíláme nejpozději do 7 pracovních dnů od objednání, o případném zpoždění informujeme emailem.

Česká pošta ( Doporučený obyčejný balík)

Platba převodem:

Poštovné 95 Kč, zasíláme nejpozději do 7 pracovních dnů od objednání, o případném zpoždění informujeme emailem.

Platba na dobírku:

Poštovné 125 Kč, zasíláme nejpozději do 7 pracovních dnů od objednání, o případném zpoždění informujeme emailem.

 

DPD: Přeprava do depa je zprostředkována Zásilkovnou, dále dopravuje na místo bydliště DPD společnost

Platba převodem:

Poštovné 110 Kč, zasíláme nejpozději do 7 pracovních dnů od objednání, o případném zpoždění informujeme emailem.

Platba na dobírku:

Poštovné 140 Kč, zasíláme nejpozději do 7 pracovních dnů od objednání, o případném zpoždění informujeme emailem.


Zásilkovna: osobní odběr na výdejních místech po celé ČR i SR

platba převodem:

Poštovné 65 kč (v rámci České republiky), 100 (v rámci odeslání do Slovenské republiky), zasíláme nejpozději do 7 pracovních dnů od připsání peněz na účet, o případném zpoždění informujeme emailem.

platba na dobírku:

Poštovné 95 Kč (v rámci České republiky), 130 Kč (v rámci odeslání do Slovenské republiky), zasíláme nejpozději do 7 pracovních dnů od objednání, o případném zpoždění informujeme emailem.

 

5. Závaznost objednávky

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300 - 500,- Kč dle výše objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

 

6. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

 

7. Reklamační řád pro přepravní službu:

Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat.

Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.

Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.

Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je vždy kvalitně zabaleno.

 

8. Záruka vrácení peněz

Dle § 53 zákona číslo 40/1964 Sb. odstavec č.8 - zboží nelze vrátit bez udání důvodu - jedná se o zboží vyráběné na zakázku na přání zákazníka.

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vámi objednaný výrobek je jiný, máte možnost jej z tohoto důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze, bankovním převodem nebo složenkou.

Podmínkou vrácení peněz je:

  • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje
  • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
  • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení

Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato. Zboží zašlete na adresu dodavatele uvedenou na faktuře - kupní smlouvě.

 

9. Ochrana osobních dat

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace). Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem.

www.peliskyodmarketky.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

www.peliskyodmarketky.cz/osobni-udaje-registrace

www.peliskyodmarketky.cz/osobni-udaje-heureka

www.peliskyodmarketky.cz/osobni-udaje-remarketing

 

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust.§ 409 a násl.